:

ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Oulun osallistuvan budjetoinnin toteutukset ovat nyt oululaisten ilona

Oulun osallistuvan budjetoinnin toteutukset ovat nyt oululaisten ilona

 

Kaikkien Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2021 äänestyksen voittaneiden ehdotusten toteutus on loppusuoralla. 

Oululaiset äänestivät elo-syyskuun vaihteessa kahdeksan erilaista ehdotusta toteutukseen oululaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kaupunki toteutti kaikki eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat osallistuvan budjetoinnin 50 000 euron budjettiin.  

 

Toteutetut ehdotukset

Nuotio­paikka Hiukka­vaaran alueelle  

Nuotiopaikka sijaitsee Hiukkavaarassa Aallikkokankaalta lähtevän kuntoreitin lähistöllä.  Nuotiopaikalla ei ole puuhuoltoa. Nuotiopaikka toteutettiin yhteistyössä Kestävän kehityksen keskuksen kanssa. 

Lainattavia pelejä ja ulkope­li­vä­lineitä kirjas­toille  

Summalla hankittiin kirjastoille eri pelejä ja ulkopelivälineitä useampia kappaleita. Peleinä esimerkiksi rantalentopallo, pesäpallo ja kroketti. Pelit jaetaan kirjastoihin eri puolille kaupunkia, mistä asukkaat voivat niitä lainata. 

Kaijon kamut –vertais­kahvila 

Kaijon kamut -vertaiskahvilan toiminta erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille alkoi 1.11. Kahvila toteutettiin yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa. Ajatuksena on jatkaa kahvilan toimintaa nuorisopalveluiden omana toimintana ensi vuonna. 

Nuotio­paikka Metsokan­kaalle 

Nuotiopaikka sijoittuu Oulun ja Kempeleen rajalle Iinatti-Linnakangas -kuntoreitin varteen Savikorven pellolle.  Nuotiopaikalla ei ole puuhuoltoa. Nuotiopaikka toteutettiin yhteistyössä Kestävän kehityksen keskuksen kanssa. 

Puiston­penkkejä yleisille alueille  

Puistonpenkkejä sijoitettiin kaupungin yleisille paikoille tulleiden palautteiden ja osallistuvan budjetoinnin ideoiden perusteelle. Uusia penkkejä laitettiin Haukiputaalle, Metsokankaalle, Tuiraan ja Kaukovainiolle. 

Hiirosen jalkapal­lo­kentälle uusia maaleja 

Uudet maalit vietiin syyskuussa paikalleen Hiirosen jalkapallokentällä.

Roskat maasta roskapönt­töihin – roskapönttöjen maalaaminen  

Toteutus tehtiin yhteistyössä Oulun Taiteilijaseuran kanssa. Roskapönttöjen maalaukseen valittiin 23 taiteilijaa, joiden maalaamat taideroskikset sijoitetaan jokaiselle kaupungin 23 suuralueelle. 

Skeittaukseen ja scoottaukseen ramppeja, hyppyreitä, boxeja ja kurbeja Kaakkurin liikun­ta­maahan 

Skeittaukseen ja scoottaukseen tilattiin kaksi elementtiä. Elementit ovat talven ajan käytössä Ouluhallilla Action-toiminnassa. Elementit asennetaan Kaakkurin liikuntamaahan heti keväällä, kun kelit sen sallivat. Jatkossa elementit ovat talvisin käytössä Ouluhallilla. Ehdotuksen toteutus ei mahtunut osallistuvan budjetoinnin 50 000 euroon kokonaisuudessaan: budjetti riitti toisen elementin hankintaan. Kaupungin liikuntapalvelut hankki toisen elementin.

 

Uusia ideoita etsitään jälleen tammikuussa 

 

Osallistuva budjetointi käynnistyy Oulussa jälleen ensi vuonna ideoiden haulla. Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe alkaa maanantaina 31. tammikuuta ja kestää kaksi viikkoa 13. helmikuuta asti. 

 

Ensi vuodelle ideoiden toteuttamiseen varattu summa nousee 70 000 euroon. Ideoita oman asuinalueen ja koko Oulun kehittämiseksi pääsee antamaan ideointiaikana . Sivustolla voi tutustua myös kaikkiin vuonna 2021 jätettyihin ideoihin ja kaupungin niihin antamiin vastauksiin.  

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua. 

 

Tiedotteen välitti

 

Ystävällisin terveisin

 

Heli Metsävirta

 

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Vanhusneuvoston asiantuntijasihteeri

Vammaisneuvoston asiantuntijasihteeri

 

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

 

p. 040 3580675Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin