:

ProOulunsalo

ePalveluikkuna

OULUNSALON ASUKASILLAN 4.2. KOKOUSMUISTIO

Oulunsalo asukasillan kokous 

 

Aika ja paikka: 4.2. 2020 klo 17.30-19.10 Oulunsalo Kirkonkylän koulu (Koulutie 4)

 

Läsnä: Osallistujat läsnäololistan mukaan 

 

 

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

Koulun rehtori Jouko Jokirinta avasi asukasillan. Puheenjohtajaksi kokoukseen valittiin asukkaiden edustaja Ilkka Saarenpää. 

 

2. Toimintarahahakemukset ja käsittely

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Heli Metsävirta kävi pikaisesti alueellisen toimintarahan myöntämisperusteet ja raportointiohjeet läpi.

Toimintarahahakemuksia tuli Oulunsalon alueella yhteensä 14 ja euromääräisesti haettua rahaa oli 9700. Asukasluvun mukaan jaettavaa toimintarahaa oli 8501 euroa eli vähennettävää rahaa kertyi siis 1199 euroa. Asukkaille ennakkoon sähköisesti toimitetusta koosteesta puuttui kaksi hakemusta, koska ne olivat ohjautuneet väärään paikkaan. Hakemukset olivat hakijan taholta postitettu kaupungin sisäisessä postissa ja Oulu 10 leiman mukaan marraskuun 25 päivä. Koska hakemukset löytyivät ennen asukasiltaa, käsiteltiin ne kokouksessa.

Asukasillan tarkoituksena oli, että asukkaat tekevät lähidemokratiatoimikunnalle oman esityksensä hakemusten pohjalta, käytettävissä olevan alueellisen toimintarahan jakamisesta.  Hakemusten käsittelyn aluksi käytiin asukkaiden kesken esittelykierros ja samalla hakijat esittelivät myös omat hakemuksensa. Koska toimintarahaa oli haettu enemmän, kuin jaossa olevaa, kävivät asukkaat jonkin verran keskustelua siitä, kenen hakemuksesta voidaan rahaa nipistää.  Asukasiltaan osallistuneet asukkaat pääsivät kaikkia tyydyttävään ratkaisuun kutenkin suhteellisen nopeasti.

 

3. Muut esille tulevat asiat

Hakemusten käsittelyn jälkeen keskusteltiin alueen asioista, mm. Oulunsalon lukion kohtalosta sekä Varjakan saaresta. Illan päätteeksi koulun rehtori kertoi, että koulutilanne rakennusten osalta on hyvä ja lapsia Oulunsalossa riittää, vaikka ennuste koko kaupungissa lasten määrän osalta on laskeva. Lisäksi rehtori kertoi, että Oulunsalossa järjestetään tänäkin keväänä perinteinen ”Siistiä Oulunsalossa” viikko.

 

Kokous päätettiin n. klo 19.10



Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin