:

ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Osallistuvan budjetoinnin äänestys käynnissä 5.9. saakka.

 Oululaiset voivat nyt äänestää, mihin osallistuvan budjetoinnin 50 000 euroa käytetään. Äänestys käynnissä 5.9. saakka.

 

Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut eli oululaiset pääsevät päättämään, mihin 50 000 euroa käytetään. Omia suosikkejaan voi äänestää 21 ehdotuksen joukosta. Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla () jossa myös äänestys tapahtuu. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 5.9.2021 saakka.  

 

Äänestyksessä on mukana monipuolisesti ehdotuksia eri aihealueista. Mukana on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin, tapahtumiin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia. 

 

 

Äänestäminen Osallistu Oulu -sivustolla 

 

Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset. Jokainen äänestäjä voi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 50 000 euron budjettiin. 
 

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää eduouka-tunnuksilla. Tarkemmat äänestysohjeet ovat 

 

Tukea ja opastusta äänestämiseen saa osallistuvan budjetoinnin puhelinpäivystyksestä (p.  tai 040 193 6574.) 

·    tiistaina 31.8. klo 16:30–18:30  

Jos sähköinen äänestäminen ei onnistu, päivystyksen kautta voi tarvittaessa äänestää tuetusti. Tällöin päivystäjä kirjaa asukkaan äänestysvalinnat osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.  

 

 

Kaupunki vastasi kaikkiin ideoihin 
 

Oululaisilta kerättiin ideoita oman alueensa ja koko kaupungin kehittämiseksi huhti-toukokuussa . Ideoita käsiteltiin ja jatkokehitettiin kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa.  

 

Äänestykseen etenivät kaikki toteuttamiskelpoiset ehdotukset. Toteuttamiskelpoisuudessa on huomioitu esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta. 

 

Kaikki annetut ideat ovat nähtävillä Osallistu Oulu -sivustolla. Kaupunki on vastannut niihinkin, jotka eivät ole edenneet äänestykseen tällä kertaa. Kaikki annetut ehdotukset ovat myös menneet tiedoksi kaupungin eri toimialoille. 

 

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua. 

 

 

Lisätietoja:
viestintäjohtaja Mikko Salmi, p. , 
vuorovaikutussuunnittelija Anne Kippola, p. , 

 

viestin välitti:

 

 

Ystävällisin terveisin

 

Heli Metsävirta

 

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Vanhusneuvoston asiantuntijasihteeri

Vammaisneuvoston asiantuntijasihteeri

 

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoimintaLions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin