:

ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Osallistuva budjetointi

Vielä on aikaa vaikuttaa 31.8.2020 asti, kun sinulla on ehdotus: miten teemme Oulusta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen kaupungin kaikille?

Oulun kaupunki tukee asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden edistämistä ja toteuttamista. Kaupunki pyrkii tavoittamaan kuntalaisia yhteiskunnalliseen, rakentavaan keskusteluun ja mukaan toteuttamaan yhteisiä tavoitteita – tekemään yhdessä Oulusta tulevaisuuden kaupunkia.

Osallistuva budjetointi on Suomessa ja kansainvälisesti vahvistuva tapa mahdollistaa asukkaiden aikaisempaa laajempi osallistuminen kaupungin resursseista keskustelemiseen ja päättämiseen.

 

Oulussa ideoita osallistuvaan budjetointiin voi jättää Ota  sivustolla vielä elokuun loppuun asti.

Alla linkki mitä esimerkiksi voi osallistuvasta budjetoinnista saaduilla rahoilla tehdä. Toteutus on vuodelta 2019

 

t.

Ystävällisin terveisin

 

Heli Metsävirta

 

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaaLions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin