:

ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Lähidemokratiatoimikunta myöntää tunnustuspalkinnon ansioituneelle lähidemokratiatoimijalle...

Lähide­mo­kra­tia­toi­mikunta myöntää tunnus­tus­pal­kinnon ansioi­tu­neelle lähide­mo­kra­tia­toi­mijalle - Ehdota tunnus­tus­pal­kinnon saajaa

 

Lähidemokratiatoimikunta myöntää tunnustuspalkinnon keväällä 2021 valtuustokaudella 2017-2021 ansioituneelle lähidemokratiatoimijalle. Tunnustuspalkinto on myönnetty valtuustokausittain. Edellisellä valtuustokaudella palkinnon sai Ystävällisesti Ylikiiminki asukasyhdistys ry.

Tunnustuspalkinto myönnetään toimijalle, joka on ansioituneesti ja konkreettisesti edistänyt lähidemokratiatyötä Oulussa. Toimija on toteuttanut Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman 2019-2021 mukaista toimintaa ja toiminut Oulun kaupungin arvojen – rohkeus, reiluus ja vastuullisuus – mukaisesti.

Vuorovaikutussuunnitelmassa määritellään, että Oulussa on tavoitteena, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueella ja koko kaupungissa. Keskinäiseen arvostukseen perustuvat vuorovaikutus edistää elinvoimaista kaupunkia. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi syntyvät reilusta asenteesta ja ratkaisujen etsimisestä yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.

Tunnustuspalkinnon saajaa voi ehdottaa sähköpostilla 19.3.2021 mennessälähidemokratiatoimikunnan esittelijälle Pasi Laukalle (pasi.laukka(at)) ja sihteerille Marianna Juntille (marianna.juntti(at)). Viestissä tulee olla myös perustelut tunnustuspalkinnon myöntämiselle.

 

Viestin välitti:

 

Ystävällisin terveisin

 

Heli Metsävirta

 

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Vanhusneuvoston asiantuntijasihteeri

Vammaisneuvoston asiantuntijasihteeri

 

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin