ProOulunsalo

ePalveluikkuna

VARJAKAN UIMARANNALLA SINILEVÄÄ - uimista on syytä välttää!

Varjakan uimarannalla sinilevää - uimista on syytä välttää 
Oulunsalon Varjakan uimarannan vedessä on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää. (Taulukko 1.)
Syanobakteerien määrä vedessä voi vaihdella nopeasti. Syanobakteerit voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.
 
Tämän vuoksi:
  • VÄLTÄ UIMISTA RUNSAIDEN SYANOBAKTEERI-ESIINTYMIEN AIKANA, myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.
  • JOS UIT, KÄY AINAKIN SUIHKUSSA UIMISEN JÄLKEEN.
  • PIDÄ LAPSET POISSA RANNASTA RUNSAIDEN SYANOBAKTEERIESIINTYMIEN AIKANA, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.

Taulukko 1. Syanobakteerien eli sinilevien esiintymisen runsauden arviointi.
ArvioUimaveden kuvaus
Ei havaittuUimaveden pinnalla tai veden rajassa ei ole havaittu syanobakteereja.
Havaittu vähänSyanobakteereja on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä.
Havaittu runsaastiUimavesi on selvästi syanobakteeripitoista tai uimaveden pinnalle on kohonnut pieniä syanobakteerilauttoja tai rannalle on ajautunut syanobakteerikasaumia.
Havaittu erittäin runsaastiSyanobakteerit muodostavat laajoja lauttoja tai niitä on ajautunut uimarannalle paksuiksi kasaumiksi.

Lisätietoja antaa Pirjo Takku, terveydensuojelutarkastaja p. 044 703 6714.
 __
Tiedon välitti, Tuula
PS. Tietoa toivotaan välitettäväksi eteenpäin!
 
Tuula Hautamäki
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Höyhtyän, Korvensuoran, Oulunsalon, Maikkulan ja Hiukkavaara-Sanginsuun suuralueet
Yhteisötalo Aleksinkulma
Vanhusneuvoston sihteeri 
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kuntalaisvaikuttaminen ja Yhteisötoiminta
puh. 044-703 1679


Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin