ProOulunsalo

ePalveluikkuna

tasa-arvoa edistävistä ehdotuksista voi äänestää 27.11. saakka

Oulussa on kokeiltu tämän syksyn aikana uutena osallistumisen ja vaikuttamisen muotona osallistuvaa budjetointia. Asukkaiden päättämiin tasa-arvoon ja turvallisuuteen liittyviin tarkoituksiin käytetään yhteensä 20 000 euroa. Tavoitteena on lisätä oululaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan kaupungin ketterässä kehittämisessä.

 

Oululaiset voivat äänestää tärkeimpinä pitämiään tasa-arvoa edistäviä ehdotuksia 27.11. klo 23.59 mennessä Electorate-mobiilisovelluksen avulla. Äänestystuloksen perusteella päätetään 10 000 euron jakautumisesta useamman ehdotuksen kesken.

Ideoita kerättiin loka-marraskuussa työpajatyöskentelynä Rajakylässä ja Toppilassa, ja lisäksi kuntalaiset ovat voineet osallistua sähköisesti osallistuvan budjetoinnin eri vaiheisiin. 

Kaupungin asiantuntijat arvioivat tasa-arvotyöpajassa 8.11. kuntalaisten tasa-arvoa edistäviä ehdotuksia. Tasa-arvoideoiden jatkojalostamo-työpajassa 22.11. valittiin alla olevat nopealla aikataululla toteutettavissa olevat ehdotukset äänestysvaiheeseen. Valintoja tehdessä painotettiin seuraavia kriteerejä: vaikuttavuus, nivoutuu olemassa olevaan, edistää osallisuutta ja edistää kestävästi tasa-arvoa. Erittäin hyviä kuntalaisten ehdotuksia jouduttiin jättämään pois aikataulu- ja muiden rajoitteiden vuoksi.

Ehdotus nro 1: Kaupungin järjestämien tapahtumien pitopaikkojen esteettömyyden parantaminen. Summa: 3000 €

Ehdotukset nro 2 ja 3: 100 € lahjakortteja perheille joululahjana jaettavaksi neuvoloiden kautta. Summa: 5000 €


Ehdotukset nro 9 ja 10: Kulttuurikylpy-toiminta, jolla tuetaan maahanmuuttajien suomalaisen kulttuurin tuntemusta, annetaan valmiuksia suomen kielen oppimiselle sekä edistetään kulttuuri-informaation kaksisuuntaisuutta. Summa: 5000 €

Ehdotus nro 11: Studio, joka antaa äänen heille, jotka eivät muuten tule kuulluiksi. Summa: 5000 €

Ehdotukset nro 12 ja 13: Sarjakuvana toteutettava opas seksuaaliseen häirintään puuttumiseen. Summa: 3000 €

Ehdotus nro 18: Kymmenen lainattavaa teema-, toiminta- ja tunnelaukkua kirjastoihin eri puolille Oulua. Summa: 2000 €

Turvallisuuteen liittyen on jo jaettu 10 000 euroa. Oululaiset äänestivät tärkeimmiksi turvallisuutta edistäviksi teoiksi liikkuvan rassauspajan nuorille mopoilijoille, jonka toteutukseen varataan 5500 euroa. Toiseksi eniten ääniä sai Rajakylän Röllimetsän ja ostarin alueen kunnostaminen, jonka toteutukseen varataan loput eli 4500 euroa.

Oululaisten turvallisuutta ja tasa-arvoa edistäviin ehdotuksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa: 

Electorate-mobiilisovelluksen voi ladata Android- ja iOS-laitteille Androidin Play- kaupasta ja iOS:in App Storesta.

Lisätietoja:
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Sara Inkeröinen, p. , 

--

 

Tiedon välitti, Tuula

 

Tuula Hautamäki

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Vanhusneuvoston sihteeri

Oulun kaupunki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kuntalaisvaikuttaminen ja Yhteisötoiminta

puh. Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin