ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Mitä Oulun kaupunkistrategia ja visio 2026 tarkoittavat konkreettisesti?

Mitä Oulun kaupunkistrategia ja visio 2026 tarkoittavat konkreettisesti Oulun kasvatus- ja koulutuspalveluille, entä kulttuuri- ja liikuntapalveluille? Tämä linjataan sivistysohjelmassa.

Oululaiset kutsutaan mukaan valmistelemaan sivistysohjelmaa Oulun kaupungin Facebook-sivustolle maanantaina 10.9. ja 17.9. klo 17-19.

 

Maanantaina 10.9. oululaisten kanssa ovat keskustelemassa lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Pekka Fredriksson, kehityspäällikkö Juha Aho, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka ja aluepäällikkö Pirjo Koret.

 

Ensimmäisen keskustelun pohjaksi voit tutustua etukäteen materiaaliin (alla), jossa on luonnosteltu, mitä kaupungin arvot tarkoittavat sivistys- ja kulttuuripalveluissa sekä millainen visio ja keskeiset tavoitteet sivistys- ja kulttuuripalveluilla voisivat olla, jotta Oulu on elinvoimainen, vetovoimainen ja pitovoimainen.


 

Maanantaina 17.9. keskustelemassa ovat liikuntajohtaja Niina Epäilys, kulttuurijohtaja Samu Forsblom, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Pekka Fredriksson, aluepäällikkö Harri Kauppinen, varhaiskasvatuksen suunnittelija Sari Nyberg ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Satu Haapanen.  

Toisessa keskustelussa pureudutaan konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin: Mitä varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja nuorisotyössä tulisi tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan? Entä millaisia toimenpiteitä kulttuuri- ja liikuntapalvelut tarvitsevat?

Toiseen keskusteluun liittyvä materiaali julkaistaan viimeistään perjantaina 14.9.

Facebook-keskustelujen anti otetaan huomioon sivistysohjelman valmistelussa. Kaupunginhallitus päättää sivistysohjelmasta marraskuussa.

Tervetuloa mukaan!

______

 

Tiedon välitti, Tuula

 

Tuula Hautamäki

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Höyhtyän, Korvensuoran, Oulunsalon, Maikkulan ja Hiukkavaara-Sanginsuun suuralueet

Yhteisötalo Aleksinkulma

Vanhusneuvoston sihteeri

Oulun kaupunki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kuntalaisvaikuttaminen ja Yhteisötoiminta

puh. 044-703 1679Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin