ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Kultturikylpy-toiminta ja Meri-Toppilaan rakennettava studio suosituimmat tasa-arvoteemoisista ehdotuksista

JULKAISTU 28.11.2018

Oulussa kokeillaan tämän syksyn aikana osallistuvaa budjetointia. Asukkaiden päättämiin tasa-arvoon ja turvallisuuteen liittyviin tarkoituksiin käytetään yhteensä 20 000 euroa.

Oululaiset saivat äänestää 23.-27.11. hinnoitelluista tasa-arvoteemaisista ehdotuksista parasta kokonaisuutta, jonka toteuttaisivat 10 000 eurolla. Äänestys toteutettiin Electorate-mobiilisovelluksen avulla, ja äänestäjiä oli 102.

Eniten kannatusta sai kulttuurikylpy-toiminta, joka tukee erilaisuuden ymmärtämistä ja samankaltaisuuden tunnistamista ihmisten välillä. Tähän varataan 5000 euroa. Toiseksi eniten kannatusta sai studio, joka antaa äänen heille, joiden ääni ei muuten tule kuulluksi. Tämä toteutetaan Meri-Toppilassa ja hankintoihin varataan 5000 euroa.

Äänestystulos

Nyt toteutettavat ehdotukset:

Ehdotukset nro 9 ja 10: 64 ääntä
Kulttuurikylpy-toiminta, jolla tuetaan maahanmuuttajien suomalaisen kulttuurin tuntemusta, annetaan valmiuksia suomen kielen oppimiselle sekä edistetään kulttuuri-informaation kaksisuuntaisuutta (summa: 5000 €).

Ehdotus nro 11: 54 ääntä
Studio, joka antaa äänen heille, jotka eivät muuten tule kuulluiksi (summa: 5000 €).
 

Muut ehdotukset:

Ehdotukset nro 12 ja 13: 47 ääntä
Sarjakuvana toteutettava opas seksuaaliseen häirintään puuttumiseen (summa: 3000 €).

Ehdotukset nro 2 ja 3: 40 ääntä
100 € lahjakortteja perheille joululahjana jaettavaksi neuvoloiden kautta (summa: 5000 €).

Ehdotus nro 1: 35 ääntä
Kaupungin järjestämien tapahtumien pitopaikkojen esteettömyyden parantaminen (summa: 3000 €).

Ehdotus nro 18: 23 ääntä
Kymmenen lainattavaa teema-, toiminta- ja tunnelaukkua kirjastoihin eri puolille Oulua (summa: 2000 €).
 

Turvallisuusteemaiset ideat toteuttamisvaiheessa

Lokakuussa turvallisuutta parantavista ehdotuksista eniten kannatusta sai liikkuva rassauspaja nuorille mopoilijoille, jonka toteutukseen on varattu 5500 euroa. Suunnittelu etenee yhdessä nuorten kanssa, ja liikkuva rassauspaja aloittaa vapun tienoilla toiminnan Maikkulasta mopojen keväthuolto-tempauksella. 

Toiseksi eniten kannatusta sai rajakyläläisten valmistelema Rajakylän Röllimetsän ja ostarin alueen kunnostamissuunnitelma, jonka toteutukseen varattiin 4500 euroa. Rajakyläläiset halusivat parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä ostoskeskuksen viereistä metsää siistimällä ja harventamalla. Metsä on nyt harvennettu ja alueen muuttunutta ilmettä juhlitaan Rajakylän ostoskeskuksen kyläjuhlilla 12. joulukuuta klo 17 alkaen.
 

Oulussa kehitetään myötä osallistuvaa demokratiaa. Kuntalaisten luottamusta osallistumisen ja vaikuttamisen merkitykseen pyritään vahvistamaan monin tavoin. Tämän kokeilun tulokset ovat rohkaisevia. Osallistuvan budjetoinnin toimintatavan nopea kokeilu pyrki vastaamaan kuntalaisvaikuttamisen tiedettyihin ja tutkittuihin haasteisiin. Nyt kerättyä tietoa jatkojalostetaan, ja osallistuvan budjetoinnin toteutustapaa kehitetään ensi vuotta varten. Myös äänestyksessä käytettävää Electorate-mobiilisovellusta kehitetään saadun palautteen perusteella.
 

Lisätiedot:
Sara Inkeröinen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, p. , sara.inkeroinen[at]

Kulttuurivoimalan tiedote äänestystuloksesta:

 

 

Kulttuurivoimalassa luotua Kulttuurikylpy-toimintaa pystytään tehostamaan huomattavasti rahoituksen avulla. Toiminta on kehittynyt vuosien saatossa ihmisten tarpeiden pohjalta edistämään kulttuurien kohtaamista ja yhdenvertaisuutta. Kulttuurikylpy on toiminut ilman merkittäviä taloudellisia resursseja. “Saamme nyt parannettua taidepajan viihtyvyyttä akustoimalla tilaa sekä ryhmäläisten kovasti toivomia tietokoneita ja suomen kielen oppikirjoja. Nyt vähän itkettää.” kommentoi Kulttuurikylvyn vastuuohjaaja Jenni Junnonaho, kun tieto äänestystuloksista tuli.

 

Siilo -kanavan kautta tuodaan esille asioita, ilmiöitä, henkilöitä ja organisaatioita, joiden ääni ei kuulu muutoin ajassamme. Rahoituksen turvin voidaan perustaa yhteisökanava, joka mahdollistaa laaja-alaisesti näkökulmien esille tulon ja toivottavasti tuo myös ratkaisuja erilaisiin haasteisiin muun muassa tasa-arvoasioissa. Perinteisen radio ja televisiotekniikan sijaan striimaamme lähetykset suorana nettiin, jonne ne jäävät jakoon. Kanavan päätoimittajana aloittaa Kulttuurivoimalan yhteisökehittäjä Petri Miettinen, joka on toiminut alueellisen yhteistyön edistämiseksi viime kesästä lähtien.

 

Kulttuurivoimalassa ollaan ilahtuneita päätöksenteon demokratisoitumisesta. Osallistuva budjetointi on tärkeä askel kohti tasa-arvoisempaa päätöksentekoa.

 

Sami Hänninen - varapuheenjohtaja

Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry Paalikatu 3, 90520 Oulu 

 

 

Viestin välitti, Tuula

 

Tuula Hautamäki

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Vanhusneuvoston sihteeri 

Oulun kaupunki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kuntalaisvaikuttaminen ja Yhteisötoiminta

puh. Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin