ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Oulun kaupungin vanhusneuvosto 

Ote Oulun kaupungin vanhusneuvoston verkkosivuilta:

 

"Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

 

Oulun vanhusneuvoston tehtävä on olla aktiivinen toimija vanhuspalvelulain 11§:n 2 momentissa todetuissa asioissa ja sen lisäksi"

 

Lue lisää

 

Oulun kaupungin vanhusneuvosto


vanhusneuvoston sihteeri


PL 68, 90015 Oulun kaupunki, Torikatu 23, 3. krs.
90015 Oulun kaupunki
p. 0400 586 036Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin