:

ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Pitkäkankaan koulu

Ote Oulun kaupungin Pitkäkankaan koulun verkkosivuilta: 

 

"Pitkäkankaan koulu (1-9)

Pitkäkankaan koulussa opiskelee vuosiluokilla 1-9 n. 800 oppilasta, joista n. 300 1-6. luokilla ja n. 500 7.-9. luokilla. Perusopetusryhmien (34) lisäksi koulussamme toimii neljä pienryhmää, joustavan perusopetuksen luokka (jopo) ja ip -kerho. Yhtenäiskoulumme tarjoaa Pitkäkankaan alueen alakouluikäisille ja Oulunsalon alueen yläkouluikäisille lapsille hyvän oppimisympäristön.  Mm. liikunnalliset puitteet läheisten palloilu/jäähallin ja urheilukenttien ansiosta ovat erinomaiset. 

 

Koulumme toiminta-ajatus on 'Juuret, kasvu ja hyvä elämä'. On hyvä oppia tuntemaan juurensa sekä rakentua ja kasvaa hyvässä huolenpidossa. Kiusaamista ehkäistään koulussamme mm. KiVa-koulu –toiminnalla. Vihreä Lippu, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta edistävät  osaltaan koulussa viihtymistä. Tavoitteenamme on kasvattaa alueen lapsista tulevaisuuteensa luottavia vastuullisia ja hyväkäytöksisiä nuoria. 

 

Opetuksessa huomioidaan oppilaiden eritahtinen kehitys ja kohdennetaan tuki riittävän varhain. Koulunkäynninohjaajat, erityisopettajat, kuraattori, terveydenhoitajat, koululääkäri ja koulupsykologi auttavat tarvittaessa oppilaita, joilla on erityisiä vaikeuksia opiskelussaan tai elämänhallinnassaan. Yhteistyötä tehdään myös mm. nuorisotoimen kanssa".

  

Lue lisää

 

Yhteystiedot

 Seppo Pasanen (rehtori)                                      Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin