:

ProOulunsalo

ePalveluikkuna

Oulun kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2020. Tulevaisuuteen investoidaan - ennustettavuus vaikeaa

Oulun kaupunginjohtaja julkisti talousarvioesityksensä vuodelle 2020: Tulevaisuuteen investoidaan - ennustettavuus on vaikeaa 

JULKAISTU 8.10.2019

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala on julkistanut talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä toimintasuunnitelman 2021-2022. Epävarmuus verokertymästä vaikeuttaa suunnittelua ja talouden laskeva suhdanne Suomessa ja maailmalla heikentää näkymiä. Oulu kuitenkin kasvaa ja kehittyy ja kaupungilla on käsissään paljon avaimia tulevaisuutta varten.

Työttömyyden trendi on Oulussa edelleen laskeva. Alueen osaaminen kasvaa ja kampusalueet ovat kehittämisen kärkinä. Oulun kaupungille on palkattu ulkopuolinen arvioija, joka tekee esityksensä säästökohteista syksyn 2019 aikana.

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvaa talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna noin 6,7 % ja nettomenot kasvavat puolestaan noin 5,3 %. Oulun kaupungin vuosikate on noin 57,1 miljoonaa euroa ja poistot 82,2 miljoonaa euroa. Alijäämä on -24,3 miljoonaa euroa eli noin 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden ennusteessa.

Nettoinvestointitaso on noin 135,7 miljoonaa euroa, mistä valtaosa katetaan alhaisen vuosikatteen vuoksi lainalla. Nettolainanotto on 86,1 miljoonaa euroa ja lainakanta vuoden 2020 lopussa on noin 781 miljoonaa euroa eli 3 771 € per asukas.

Oulu investoi tulevaisuuteen

Oulu on edelleen kasvava kaupunki ja investoi tulevina vuosina investointiohjelmaansa noudattaen. Vuonna 2020 valmistuu Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos, joka vie energiantuotantoa kestävämpään suuntaan. Investoinnit joukkoliikenteeseen ja pyöräilyn edistämiseen yhdessä muiden kaupungin ympäristöohjelmaan koottujen toimenpiteiden kanssa vievät kaupunkia kohti hiilineutraalia Oulua 2040. Tavoitteena on saada valtion budjettiin merkittäviä logistiikkainvestointeja, joista kiireellisin on raidehankkeiden lisäksi Poikkimaantien rakentaminen välillä Oulun satama - Kainuuntie.

Oulun seutu on yksi kasvavista kaupunkiseuduista Suomessa – ja edelleen Suomen nuorin seutukunta. Kesällä 2019 käynnistettiin Turvallinen Oulu –hanke lisäämään erityisesti lasten ja nuorten turvallisuutta. Oulu Campus Linnanmaasta on syksyllä 2020 tulossa Euroopan suurin sisäkampus, josta Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu tekevät yhdessä ainutlaatuisen, innovatiivisen ja luovan kampuksen. Oulu Campus Kontinkankaalle on rakentumassa Tulevaisuuden sairaala, jonka ympärille on hyvä edelleen kehittää korkeatasoista osaamista hyvinvointia parantavissa palveluissa, yrittäjyydessä ja teknologiassa. Haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 vahvistaa Oulua kulttuurikaupunkina.

Tavoitteena on saada 10 000 asukasta ja 5 000 työpaikkaa lisää keskustan ruutukaava-alueelle ja täydennysrakennusalueille vuoteen 2026 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi muun muassa asuntomessualueen 2025 ja asema-alueen suunnittelu ja kaavamuutokset käynnistyvät ja torirannan kehittäminen etenee. Tavoite ensi vuodelle on, että tontteja luovutetaan yhteensä 1000 asuntoa varten. 

Sopeuttamistoimista tehtävä päätöksiä

Vaikka Oulu tuottaa tilastojen ja kuntavertailujen mukaan palveluja verrattain edullisesti, on kaupungin edelleen pyrittävä tehostamaan taloutta. Muutosohjelma Oulu 2020 jatkuu, sote-uudistuksen vaikutuksiin valmistaudutaan ja toimenpiteitä kaupungin talouden tasapainottamiseksi haetaan. Perlacon Oy:n asiantuntijan tekee arvion kaupungin taloudesta ja esittää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Arviointi valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä, joten tulokset eivät ehdi vielä 2020 talousarviokäsittelyyn. Tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut käydään ja päätökset tehdään ensi vuoden aikana, ja päätösten vaikutukset näkyvät kaupunkimme taloudessa seuraavien vuosien aikana.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin on tulossa ensi vuodeksi korotus. Kilpailukykysopimuksen ja indeksijäädytysten päättyessä on arvioitu, että valtion rahoitus kuntien järjestämistä peruspalveluista kasvaa yhteensä lähes miljardilla eurolla. Oulun osuus tästä on noin 34 miljoonaa euroa, mikä on huomioitu ensi vuoden talousarviossa.

Valtionosuuksiin liittyy myös epävarmuustekijöitä. Hallitusohjelmassa on mainittu useita lisätehtäviä kunnille, kuten oppivelvollisuusiän nostaminen ja erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyviä velvoitteita, jotka on luvattu huomioida täysimääräisesti joko lisärahoituksella tai muita tehtäviä vähentämällä. Näiden lisätehtävien toteutumisesta, aikataulusta ja rahoituksesta ei ole varmuutta ja siten niiden vaikutusta ensi vuoden talousarvioon ei ole huomioitu.

Ennustettavuus on vaikeaa

Kaikkien Suomen kuntien taloussuunnittelua vaikeuttavat ongelmat verohallinnon tulorekisterin ja verokorttiuudistuksen kanssa. Ongelmat ovat vähentäneet tuloverokertymää vuodelle 2019 ja hankaloittavat verotulojen ennustamista vuodelle 2020. Oulun osalta verokertymän vähennys on vuoden 2019 osalta yli 20 miljoonaa euroa. Valtio korjaa kertymävajetta aikaistamalla ensi vuoden valtionosuuksien kompensaatiomaksuja osin tämän vuoden puolelle.

Kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttaa tuleva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja itsehallintoalueiden perustaminen, jota ei ole voitu vielä huomioida ensi vuoden talousarviossa. Oulu on valmistautunut uudistukseen tekemällä yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatioselvityksen, jossa tarkastellaan asiakkaan palvelujen tarvetta ja käyttöä kaupungin hyvinvointipalveluista aina sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluihin saakka. Selvitystyö jatkuu ja se on hyödyllinen, vaikka uudistus toteutuisi ja itsehallintoalueet perustettaisiinkin.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Kuntatalouden ennusteiden mukaan suurista, yleisestä linjasta poikkeavista palkankorotuksista tulisi pidättäytyä. Tilanne on samanlainen myös Oulun kaupungin talouden kannalta katsottuna.

Epävarmuus taloudesta leimaa tulevaa niin maailmalla, Suomessa kuin Oulussakin. Maailmalla epävarmuustekijöitä ovat muiden muassa Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan uhka sekä Brexit. Suomessa talouden vahva suhdanne on kääntymässä matalamman kasvun vaiheeseen.

Päätöksenteko vuoden 2020 talousarviosta noudattaa seuraavaa aikataulua:
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 8.10.2019
Kaupunginhallituksen budjettiriihi 31.10.-1.11.2019
Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 11.11. ja 18.11.2019
Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely alkaa 2.12.2019
Kaupunginvaltuuston päätökset 9.12.2019

Torstaina 17.10. klo 18-20 järjestetään neljällä Oulun alueella Aluefoorumit, joissa valtuutetut ja kuntalaiset voivat keskustella kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä:   

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Materiaalit osoitteessa 

 

viestin välitti

 

 

Ystävällisin terveisin

 

Heli Metsävirta

 

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Vanhusneuvoston asiantuntijasihteeri

 

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

 

p. 040 3580675Lions Club Oulunsalo ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin